Formularze

Wzór pełnomocnictwa

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2015, Poz. 951), oraz § 7 ust. 1 pkt 3 lub § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 8 poz. 42, ze zm.), beneficjent Funduszu może złożyć pisemne upoważnienie, na podstawie którego osoba upoważniona w pełnomocnictwie, nabędzie możliwość do działania w imieniu wnioskodawcy, a w szczególności:

  • uzyskania certyfikatu, identyfikatora oraz hasła dostępu do systemu informatycznego,
  • sporządzania oraz przesyłania niezbędnych informacji oraz wniosków,
  • uzyskiwania informacji z zakresu składanej do PFRON przez beneficjenta dokumentacji.

Wnioskodawca, który chce upoważnić inną osobę do działania w swoim imieniu, może skorzystać z proponowanego przez Fundusz wzoru pełnomocnictwa (21 KB .docx).

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. W związku z tym trzeba pamiętać, że w przypadku kiedy wnioskodawca nie chce żeby osoba przez niego upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w jego imieniu, powinien przesłać do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Data publikacji 29.11.2011
17.08.2016

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 62698 wizyt