Formularze

Formularze dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W dniu 30 czerwca 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 951).

Powyższe rozporządzenie określa nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegających się o wypłatę  miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które należy stosować począwszy od dofinansowania należnego za okres sprawozdawczy lipiec 2016 r. oraz w przypadku składania korekt wniosków począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2009 r.

Wzory wniosków:

Pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną do wniosku o dofinansowanie (Wn-D) za okresy od stycznia 2009 r. powinni załączyć także:

Uwaga!!!  W przypadku składania korekty wniosku za okresy do grudnia 2014 r. należy stosować stary wzór formularza INF-O-PP (.pdf 278 kb). Instrukcja wypełniania starego wzoru Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.docx 18 kb).

Lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie INF-O-PR (.pdf 329 kb) – dotyczy pracodawcy prowadzącego działalność w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa. W przypadku, gdy pracodawca nie otrzymał dotychczas pomocy publicznej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, wówczas powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (.doc 32 kb).

Data publikacji 23.04.2014
04.02.2015

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 174060 wizyt