Formularze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lipca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Przedmiotowe rozporządzenie wprowadziło nowe wzory wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą oraz dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, które należy składać ubiegając się o refundacje od dnia 1 lipca 2016 r. (dotyczy także korekt za okresy wcześniejsze):

  • Wn-U-G - wniosek o refundacje składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą

  • Wn-U-A  - wniosek o refundacje składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.
Data publikacji 19.04.2008
02.10.2015

Starsze wersje dokumentu
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Sandra Misiak
Statystyka strony: 387985 wizyt