Formularze

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM)

Uwaga!

Z dniem 5 kwietnia 2010 r. powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis tj. przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) (pobierz).

Ponadto podmioty gospodarcze zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, winny przesłać sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych wraz ze składanym dokumentem WnUG (jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem, a także w przypadku zmiany treści tych sprawozdań).

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz
  • Instrukcja wypełniania (pobierz),
  • Objaśnienia do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (czytaj)
     
Data publikacji : 08.05.2010

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Ilona Figura
Statystyka strony: 136905 wizyt