Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

4. Co to jest certyfikat PFRON?

System SODiR służy do wysyłania do PFRON dokumentów (Wn-D wraz załącznikami INF-D-P i INF-O-PP/INF-O-PR, Wn-U-G z formularzami INF-O-P-dM/INF-O-P-dR, WN-U-A z formularzem INF-O-P-dR).. Aby wysłać dokument do PFRON konieczne jest:

  • zalogowanie się do systemu SODiR ( www.sod.pfron.org.pl );
  • wypełnienie, elektroniczne podpisanie i wysłanie dokumentu.

Aby podpisywać dokumenty trzeba posiadać zarejestrowany w PFRON i ważny elektroniczny certyfikat, do którego celem autoryzacji każdego wniosku używane jest hasło do klucza prywatnego. Bezpłatny certyfikat PFRON należy wygenerować po zalogowaniu się na stronę internetową www.sod.pfron.org.pl. Instrukcja generowania certyfikatu PFRON opisana jest w punkcie 5.
Dokumenty składane do PFRON można podpisać także nabytym od podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne certyfikatem kwalifikowanym. Jest to certyfikat objęty gwarancją prawną, wydawany na podstawie Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, Poz. 1450). Certyfikat taki jest równoważny podpisowi odręcznemu. Certyfikat kwalifikowany należy zarejestrować w SODiR poprzez zalogowanie się na stronie www.sod.pfron.org.pl, następnie wybranie Modułu Administracja, opcji „Nowy certyfikat kwalifikowany” oraz dokonanie wyboru certyfikatu kwalifikowanego.

Data publikacji 07.03.2013

Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 10300 wizyt