Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

7. Jak określić położenie klucza prywatnego (certyfikatu), gdy rozliczam elektronicznie kilku beneficjentów PFRON? Czy mogę przenieść certyfikaty w inne miejsce?

Jeżeli obsługiwanych jest kilka podmiotów należy przechowywać w różnych katalogach ich składnice certyfikatów. Powinna zatem zostać stworzona na komputerze odpowiednia struktura katalogów, np.:
C:\
PFRON\
FirmaA
FirmaB
FirmaC

Podczas Generowania nowego certyfikatu należy wskazać odpowiedni dla danej firmy katalog i nazwę składnicy, np. w polu „Położenie klucza na dysku” powinno być wpisane: C:\PFRON\FirmaA\certyfikat.
Jeżeli podczas procesu rejestracji nie wskazano lokalizacji dla składnicy certyfikatów dla różnych firm system umieszczał plik certyfikat w katalogu głównym C:\ nadpisując wygenerowany wcześniej np. dla innej firmy. W takiej sytuacji należy ponownie wygenerować certyfikaty dla podmiotów, które są obsługiwane i umieścić je w odpowiednich katalogach. Podczas podpisywania dokumentów system będzie pytał o wskazanie składnicy certyfikatów, gdzie przechowywany jest klucz, którym beneficjent chce podpisać dokument. Wówczas należy wybrać odpowiedni plik.

Każdy certyfikat PFRON można przenieść na dowolnym nośniku. Jeśli użytkownik będzie podpisywał dokumenty i system nie znajdzie pliku o nazwie certyfikat w głównym katalogu, to zapyta o miejsce, do którego plik został przeniesiony. Wnioskodawca powinien wówczas wskazać położenie klucza, którym chce podpisać dokument na dysku.

W przypadku Mozilli Firefox w wersji od 41.0 do 50.1.0 w celu uniknięcia błędów - nie należy zmieniać domyślnej nazwy i lokalizacji pliku.

Instrukcja generowania certyfikatu dla użytkowników składających wnioski w imieniu kilku wnioskodawców i wykorzystujących przeglądarkę Firefox  w wersji od 41.0.

 1. Generowanie certyfikatu
  Należy wykonać następujące czynności na ekranie ‘Generowanie nowego certyfikatu’:
  1. Pole ‘Położenie klucza na dysku’   pozostawiamy puste  - dzięki czemu klucz zostanie wygenerowany w domyślnej lokalizacji (dla Windows 7, 8 i 10 to:
   C:\Users\<uzytkownik>\certyfikat)
   <użytkownik> - jest nazwą użytkownika zalogowanego do systemu Windows.
  2. Generujemy certyfikat.
 2. Instalacja certyfikatu
  Należy wykonać następujące czynności na ekranie ‘Szczegóły wiadomości’:
  1. Upewnić się, że odpowiedni plik klucza znajduje się w  domyślnej lokalizacji;
  2. Zainstalować certyfikat z korespondencji.
 3. Kopia klucza i certyfikatu
  Należy wykonać następujące czynności  w systemie Windows:
  Przekopiować certyfikat z domyślnej lokalizacji do innego katalogu - repozytorium certyfikatów,  np.:  c:/repozytorium/<nazwa beneficjenta>/certyfikat
  gdzie <nazwa beneficjenta> - jest nazwą obsługiwanego beneficjenta.
 4. Podpisywanie/wysyłanie dokumentów dla beneficjenta
  Przed podpisaniem i wysyłką dokumentów należy w domyślnej lokalizacji umieścić certyfikat właściwego Beneficjenta tj. przekopiować plik certyfikatu z repozytorium certyfikatów - c:/repozytorium/<nazwa beneficjenta> /certyfikat - do  domyślnej lokalizacji.

Przy powtarzaniu procedury dla kolejnych beneficjentów zaleca się każdorazowo wyłączyć przeglądarkę internetową.

Data publikacji 07.02.2017

Departament ds. Rynku Pracy
Autor: Małgorzata Jaworek
Statystyka strony: 7684 wizyt