Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

8. Jak określić położenie klucza prywatnego (certyfikatu), gdy rozliczam elektronicznie kilku beneficjentów PFRON? Czy mogę przenieść certyfikaty w inne miejsce?

Jeżeli obsługiwanych jest kilka podmiotów należy przechowywać w różnych katalogach ich składnice certyfikatów. Powinna zatem zostać stworzona na komputerze odpowiednia struktura katalogów, np.:
C:\
PFRON\
FirmaA
FirmaB
FirmaC

Podczas Generowania nowego certyfikatu należy wskazać odpowiedni dla danej firmy katalog i nazwę składnicy, np. w polu „Położenie klucza na dysku” powinno być wpisane: C:\PFRON\FirmaA\certyfikat.
Jeżeli podczas procesu rejestracji nie wskazano lokalizacji dla składnicy certyfikatów dla różnych firm system umieszczał plik certyfikat w katalogu głównym C:\ nadpisując wygenerowany wcześniej np. dla innej firmy. W takiej sytuacji należy ponownie wygenerować certyfikaty dla podmiotów, które są obsługiwane i umieścić je w odpowiednich katalogach. Podczas podpisywania dokumentów system będzie pytał o wskazanie składnicy certyfikatów, gdzie przechowywany jest klucz, którym beneficjent chce podpisać dokument. Wówczas należy wybrać odpowiedni plik.

Każdy certyfikat PFRON można przenieść na dowolnym nośniku. Jeśli użytkownik będzie podpisywał dokumenty i system nie znajdzie pliku o nazwie certyfikat w głównym katalogu, to zapyta o miejsce, do którego plik został przeniesiony. Wnioskodawca powinien wówczas wskazać położenie klucza, którym chce podpisać dokument na dysku.

Data publikacji 10.07.2013

Wydział Realizacji Programów
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 7423 wizyt