Pytania i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR

Spis pytań

 1. Jakie wymagania techniczne powinien spełniać komputer, żeby można było korzystać na nim z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji?
 2. Jak skonfigurować przeglądarkę internetową dla Windows Vista oraz Windows 7 na potrzeby korzystania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji?
 3. Czy mogę korzystać z Windows XP?
 4. Co to jest certyfikat PFRON?
 5. Jak wygenerować certyfikat PFRON?
 6. Jak określić położenie klucza prywatnego (certyfikatu), gdy rozliczam elektronicznie jednego beneficjenta PFRON? Czy mogę przenieść certyfikat w inne miejsce?
 7. Jak określić położenie klucza prywatnego (certyfikatu), gdy rozliczam elektronicznie kilku beneficjentów PFRON? Czy mogę przenieść certyfikaty w inne miejsce?
 8. Co w sytuacji, gdy nie mogę znaleźć na komputerze certyfikatu?
 9. W jaki sposób elektronicznie złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych WN-U-G lub WN-U-A?
 10. Jak złożyć korektę do wniosku WN-U-G/WN-U-A?
 11. Składam wniosek WN-U-G elektronicznie. W pozycji 17 i 18 wpisałem kwotę terminowo i w całości opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (kwoty wyższe od 0 zł), w pozycji 19 oraz 20.1 i 20.3 podałem liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej i jednoczesnego posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – umiarkowany stopień, (wartości wyższe od 0 zł). W pozycji 22 („Kwota refundacji składek uzyskana ze środków publicznych za miesiąc, którego dotyczy wniosek”) wpisana jest wartość 0 zł. Przy wypełnionych pozycjach, które mają wpływ na wysokość należnej kwoty refundacji, nie wylicza się mi pozycja 23 – „Należna kwota refundacji”. Automatycznie pojawia się kwota 0,00. Po wysłaniu wniosku otrzymuję wezwanie do korekty z powodu błędnie wyliczonej kwoty refundacji (kwota nie jest wyliczona zgodnie z algorytmem), a pozycji 23 we wniosku WN-U-G nie mogę sam edytować tak, aby wpisać tam poprawnie wyliczoną przeze mnie kwotę. Co mogę zrobić, aby kwota wyliczyła się poprawnie sama?
 12. W jaki sposób złożyć elektronicznie wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych WN-D wraz z załącznikami?
 13. W jaki sposób złożyć korektę do wniosku WN-D?
 14. Podczas logowania na stronę www.sod.pfron.org.pl przycisk „Zaloguj” (bądź już po zalogowaniu i wypełnieniu wniosku przycisk „Podpisz podpisem PFRON”) jest nieaktywny. Co należy w takiej sytuacji zrobić?
 15. Czym jest oraz do czego służy aplikacja SODiR off-line? W jaki sposób rozpocząć pracę z aplikacją SODiR off-line?
 16. W jaki sposób należy uzupełnić w aplikacji SODiR off-line w ekranie konfiguracji poz. 38 – Forma prawna działalności, 39 – Forma własności, 40 – Wielkość beneficjenta, 41 – Typ pracodawcy?
Data publikacji 10.07.2013

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 85375 wizyt