Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - WN-D i załącznika INF-D-P

20. Czy wyrok sądu o przyznaniu renty jest dokumentem, na podstawie którego pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Tak. W przypadku, gdy niepełnosprawność zostaje orzeczona wyrokiem sądowym dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność, honorowanymi przez PFRON są:

  1. kopia wyroku sądowego,
  2. decyzja ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydane na podstawie wyroku sądowego),
  3. zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).

Prawomocny wyrok sądowy zmieniający decyzję ZUS i przyznający prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ma powagę rzeczy osądzonej (art. 366 kodeksu postępowania cywilnego) i daje podstawę do traktowania osoby jako osoby niepełnosprawnej, ponieważ zgodnie z art. 365 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydaje, lecz również inne sądy oraz organy państwowe i organy administracji publicznej.

Data publikacji 28.02.2013
07.05.2014

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 4285 wizyt