36. W jaki sposób należy wypełnić pozycje sekcję D.1 („Adres”) oraz sekcję D.2 („Adres do korespondencji/dane pełnomocnika”) we wniosku WN-D?

W pozycjach 16-23 (Sekcja D.1), należy wpisać adres wnioskodawcy.

Pozycje 26 - 34 należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż adres wykazany w sekcji D.1.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa obejmującego składanie informacji i wniosków, w poz. 25-34 należy wykazać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie do wniosku należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku pracodawców rozliczających się z PFRON elektronicznie przedmiotowe pełnomocnictwo powinno być niezwłocznie przesłane do Funduszu w wersji papierowej.

Pozycje 16-34 ww. wniosku WN-D, należy wypełniać jednokrotnie w przypadku składania wniosku po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.

Data publikacji : 28.02.2013
13.05.2014

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 5423 wizyt