Oddziały Funduszu

Oddziały Funduszu tworzy i znosi Zarząd, który określa zakres i obszar ich działania. Obszar działania Oddziału pokrywa się z obszarem województwa.

Pracownicy Oddziałów Funduszu udzielający informacji oraz przyjmujący i rozpatrujący skargi i wnioski wykonują pracę w następujący sposób:

  1. w poniedziałki: w godzinach 8:00 – 18:00
  2. we wtorki, środy, czwartki i piątki: w godzinach od 7:45 do 8:45 i odpowiednio kończą w godzinach od 15:45 do 16:45.

 

  1. Dolnośląski
  2. Kujawsko - Pomorski
  3. Lubelski
  4. Lubuski
  5. Łódzki
  6. Małopolski
  7. Mazowiecki
  8. Opolski
  9. Podkarpacki
  10. Podlaski
  11. Pomorski
  12. Śląski
  13. Świętokrzyski
  14. Warmińsko - Mazurski
  15. Wielkopolski
  16. Zachodniopomorski
Data publikacji 19.04.2008

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 286343 wizyt