Oddział Łódzki

Mapa google wskazująca usytuowanie Oddziału Funduszu.

 

Sekretariat:: tel 0 42 20-50-100

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji: (42) 20 50 121,  (42) 20 50 122, (42) 20 50 111, (42) 20 50 103

Fax: 0 42 20-50-130
Adres: 90-353 Łódź, ul. Kilińskiego 169
E-mail: pfron.lodz@pfron.org.pl

Dyrektor Oddziału: Pan Władysław Skwarka

Data publikacji 19.04.2008

Wydział Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 104494 wizyt