Oddział Lubuski

Mapa google wskazująca usytuowanie Oddziału Funduszu.

Telefon: (68) 42-27-800
Fax: (68) 320 55 80
Adres: 65-034 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 11, sekretariat pokój 721

Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ul. Bohaterów Westerplatte 11, pokój 721
65-034 Zielona Góra

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn technicznych do odwołania prosimy o kontakt z Oddziałem pod numerami telefonów:

  • Sekretariat: 507 320 417
  • Informacje dotyczące systemu SODiR: 609 201 178
  • Współpraca z administracją publiczną 609 201 181
  • Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi: 507 320 251

E-mail: zielonagora@pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o numerach telefonów

Dyrektor Oddziału -  Pan Andrzej Gonia

Data publikacji 19.04.2008
02.02.2017

Oddział Lubuski PFRON
Autor: Agnieszka Szafranek
Statystyka strony: 66717 wizyt