Oddział Lubuski

Mapa google wskazująca usytuowanie Oddziału Funduszu.

Sekretariat:: (68) 42-27-800

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji: (68) 42 27 825,  (68) 42 27 810, (68) 42 27 806

Fax: (68) 320 55 80
Adres: 65-034 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 11, sekretariat pokój 721

Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ul. Bohaterów Westerplatte 11, pokój 721
65-034 Zielona Góra
 

E-mail: zielonagora@pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o numerach telefonów

Dyrektor Oddziału -  Pan Andrzej Gonia

Data publikacji 19.04.2008
02.02.2017

Oddział Lubuski PFRON
Autor: Agnieszka Szafranek
Statystyka strony: 69055 wizyt