Kontakt - Oddział PFRON w Krakowie

Tematyczny spis telefonów Nr telefonu
Centrala 12 3121 400
Zadania zlecane (art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.)) - Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 12 3121 452,
12 3121 412,
12 3121 413,
12 3121 434
Refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia ON w ZPCH (art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.)) 12 3121 415
Aktywny Samorząd 12 3121 416
Program wyrównywania różnic między regionami II 12 3121 429
Junior - Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA 12 3121 418
SODiR - Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzączych działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników 12 3121 420
Dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych  lub tłumacza-przewodnika 12 3121 425
Dział Kontroli 12 3121 433,
12 3121 426
Windykacja 12 3121 432
Czynności sprawdzające pracodawcę zarejestrowanego w SODiR 12 3121 441,
12 3121 419
Księgowość 12 3121 422
Data publikacji 11.03.2010
14.03.2014

Oddział Małopolski PFRON
Autor: Bartosz Grucel
Statystyka strony: 72424 wizyt