Kontakt - Oddział PFRON w Poznaniu

Sekretariat

61 666-46-00
 

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)

Izabella Sell
61 666-46-17

Paulina Urbańska
61 666-46-18

Ewa Haba
61 666-46-22

Małgorzata Czornik
61 666-46-20

Edyta Drzastwa
61 666-46-27

Elwira Zegar
61 666-46-09

 

Obsługa techniczna SODiR

Anna Brych 
61 666-46-21

 

Program "Aktywny Samorząd"

Iwona Witkowska-Bury
61 666-46-03

Rafał Witkowski
61 666-46-04

 

Zadania zlecane art. 36 ustawy o rehabilitacji (…). Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Beata Wojciechowska
61 666-46-06

Wanda Trawka
61 666-46-07

 

Dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu jezykowomigowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub tłumacza przewodnika. ,  art. 18 ustawy o rehabilitacji (…)

Jowita Wilczyńska
61 666-46-23

 

Refundacja dodatkowych kosztów zatrudnienia ON w ZPCH  Art. 32 ustawy o rehabilitacji (...)

Paulina Urbańska
616 664 618

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Jowita Wilczyńska
61 666-46-23

Małgorzata Czornik
61 666-46-20

Izabella Sell
61 666-46-17

 

Program wyrównywania różnic między regionami III "WRR"

Rafał Witkowski
61 666-46-04

Data publikacji 02.09.2010
14.10.2016

Autor: Oddział Wielkopolski
Statystyka strony: 80443 wizyt