Zarząd Funduszu

Zarząd Funduszu
 
Do zadań Zarządu należy m.in. opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego; dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu; gospodarowanie środkami Funduszu; opracowywanie szczegółowych zasad finansowania realizacji zadań, o których mowa w ustawie; podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek; sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą; współpraca z organizacjami pozarządowymi; składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Funduszu.
 

Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1990-1994 Członek Zarządu Dzielnicy – Gminy Warszawa-Śródmieście. Do 1999 r. Dyrektor Biura Organizacyjnego Urzędu Gminy Warszawa-Centrum, od 2000 do 2006 Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

W latach 2005-2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialny m.in. za rynek pracy i dialog społeczny. Następnie doradca Prezesa Rady Ministrów ds. Umowy Społecznej.

Od 2006 r., związany z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych: do 2009 r. jako Wiceprezes Zarządu, następnie doradca Zarządu Agencji ds. strategicznych.

W 2010 r. pełnił funkcję Zastępcy Komisarza Generalnego ekspozycji polskiej na Wystawie Światowej EXPO w Szanghaju.

Żonaty, ma troje dzieci (córkę i dwóch synów).

Sekretariat Prezesa Zarządu - 22 50 55 525


Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych

Absolwent administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania administracją skarbową na UMCS, studia doktoranckie w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Wieloletni pracownik administracji skarbowej, m.in. w latach 2000-2002 i 2006-2015 dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Od 2002 r. mianowany urzędnik służby cywilnej. Od 2014 r. dyplomowany doradca podatkowy.

Żonaty, ma troje dzieci i trzyletnią wnuczkę.

Sekretariat Zastępcy Prezesa Zarządu - 22 50 55 215


Dorota Habich - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej. Uczęszczała również do Studium Integracji Europejskiej oraz Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń w Warszawie.

W latach 2007-2016 pełniła funkcję wiceprezesa Głównego Urzędu Miar. Od 2004 r. do 2006 r. była dyrektorem generalnym w Ministerstwie Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej pracowała w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń oraz Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, gdzie pełniła m.in. funkcję dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

Od 2002 r. mianowany urzędnik służby cywilnej.

Sekretariat Zastępcy Prezesa Zarządu - 22 50 55 263

 

Data publikacji 18.04.2008
22.02.2016

Wydział Komunikacji Społecznej
Autor:
Statystyka strony: 136031 wizyt