Programy i zadania PFRON

PROGRAMY PFRON -  WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Podstawową misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej

 

 

 

Data publikacji 27.10.2010

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Michał Rydzewski
Statystyka strony: 1231585 wizyt