Programy i zadania PFRON

PROGRAMY PFRON -  WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Podstawową misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.

 

Data publikacji : 27.10.2010

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Michał Rydzewski
Statystyka strony: 906814 wizyt