Formularze i załączniki

Formularze i załączniki dotyczące finansowania badań, ekspertyz i analiz

 

 • Załącznik nr 1 do Zasad - Modułu A -  Zamówienie badań, ekspertyz, analiz w ramach zadania ustawowego (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Zasad - Moduł B - Wniosek (pobierz)
  • Załącznik Nr  1 do Wniosku o dofinansowanie - Moduł B - Budżet projektu (pobierz)
  • Załącznik Nr 2 do Wniosku o dofinansowanie - Moduł B - Harmonogram realizacji projektu (pobierz)
 • Załącznik nr 3 do Zasad - Moduł B - Umowa (pobierz)
  • Załącznik Nr  1 do Umowy - Moduł B - Budżet projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do Umowy - Modułu B - Harmonogram realizacji projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 3 do Umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON niezbędne do realizacji projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 4 do Umowy - Sprawozdanie (pobierz)
   • Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie kosztów realizacji projektu (pobierz)
   • Załącznik nr 2 do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie dowodów księgowych (pobierz)


 

Data publikacji 31.10.2012

Wydział Realizacji Programów
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 27448 wizyt