Program "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami"

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

Tłumacznie na język migowy

W dniu 25 lutego 2016 r. Zarząd Funduszu przyjął procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (treść programu).

 

Celem programu jest zapewnienie wkładu własnego ze środków PFRON wymaganego od organizacji pozarządowych w projektach skierowanych tylko do osób z niepełnosprawnościami, które w obecnej perspektywie finansowej będą realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co pozwoli na wykorzystanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe, które:

  1. nie mają środków na pokrycie wkładu własnego w projektach istotnych z punktu widzenia osiągania standardów polityki społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  2. działają lokalnie, mają największą wiedzę na temat niezaspokojonych istotnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  3. są organizacjami o krótkim okresie działania, stąd zdobycie przez nie środków na pokrycie wkładu własnego jest w zasadzie nikłe.

Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach RPO spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON.

Realizatorami programu ze strony Funduszu będą terenowe Oddziały PFRON.

Program umożliwia sfinansowanie również wkładu własnego w projektach złożonych w odpowiedzi na dany konkurs ogłoszony po 21 października 2015 roku, ale nie rozstrzygnięty przed 25 lutego 2016 roku.

Uwaga

Z programu będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe tylko z tych województw, których Zarządy przystąpią do programu i podpiszą porozumienie o współpracy z Funduszem.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o realizacji programu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: partnerstwo@pfron.org.pl

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 26.02.2016

Wydział Analiz i Programowania
Autor: Katarzyna Krysik
Statystyka strony: 6404 wizyt