Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

Strona znajduje się w archiwum.

Wybierz temat

Jakie są cele PWI?

Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a także prezentacja, nagradzanie i popularyzacja dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych.
a także:
 • wspieranie koniecznych przemian świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem, warunkujących przełamanie stereotypów,
 • kreowanie polityki promującej dokonania osób niepełnosprawnych oraz podmiotów i organizacji działających na rzecz tego środowiska,
 • prezentacja i honorowanie dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych,
 • promowanie kompetentnej kadry współpracującej z osobami niepełnosprawnymi,
 • rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę i sport.
Jakie obszary działania obejmuje PWI?

Program składa się z następujących modułów:
 • moduł A – RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP – ogólnopolski konkurs na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
 • moduł B – OTWARTE DRZWI – ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym,
 • moduł C – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ogólnopolski konkurs plastyczny dla: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
 • moduł D – PRO ARTE – nagrody indywidualne dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi,
 • moduł E – STATUETKI PFRON – nagrody Zarządu PFRON dla osób i instytucji o szczególnych osiągnięciach dla środowiska osób niepełnosprawnych.
Beneficjentami programu są:
 • w module A – jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu,
 • w module B – absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • w module C – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
 • w module D – indywidualne osoby niepełnosprawne z wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz w działalności społecznej lub naukowej, w tym laureaci konkursów, festiwali, przeglądów artystycznych i zawodów sportowych o zasięgu conajmniej ogólnopolskim,
 • w module E – wybitne osoby indywidualne oraz instytucje o szczególnych osiągnięciach dla środowiska osób niepełnosprawnych.
Program realizowany jest poprzez:
 • w modułach A, B, C – organizację corocznych konkursów dla potencjalnych beneficjentów,
 • w module D – nagradzanie indywidualnych osób niepełnosprawnych decyzją Zarządu PFRON na podstawie wniosków organizatorów przedsięwzięć artystycznych, akcji społecznych lub zawodów sportowych o zasięgu conajmniej ogólnopolskim,
 • w module E – nagradzanie osób lub instytucji decyzją Zarządu PFRON. Regulamin nagradzania zawarty jest w procedurach realizacji programu.
Warunki składania ofert konkursowych oraz inne szczegółowe informacje o Konkursach są wskazywane w ogłoszeniach o konkursach (www.pfron.org.pl). Treść ogłoszeń przyjmowana jest przez Zarząd PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

Kto jest realizatorem PWI ?

Realizatorem programu są: Biuro PFRON i Oddziały PFRON.

Procedury realizacji programu oraz załączniki

Wybierz tematData publikacji 23.04.2008

Wydział Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 70096 wizyt