Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja z otwarcia ofert - System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zamawiający przekazuje informacje odczytane podczas otwarcia ofert na Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 98 892,00 zł brutto.

Podczas otwarcia ofert odczytano poniższe informacje:

Nr
oferty

Wykonawca

Cena brutto jednej roboczogodziny pracy eksperta/analityka „R”

1

InfoConsulting Sp. z o. o.

ul. Bielawska 14a, 05-520 Konstancin-Jeziorna

175,00 zł

2

Softtutor Consulting Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Puławska 433, 02-801 Warszawa

153,70 zł

3

Konsorcjum:

InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j.

ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków

InfoStrategia sp. z o.o.

ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków

94,71 zł

4

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

97,00 zł

5

300 D&C Sp. z o.o.

ul. Henryka Dembińska 15, 01-644 Warszawa

141,45 zł

6

Konsorcjum:

Ideopolis Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 6/1, 20-015 Lublin

Red Ocean Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa

79,95 zł

7

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu
Sp. z o.o.

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

97,17 zł

8

Agencja Europejska Andrzej Tyrowicz

Al. Jerozolimskie 198 lok. 8, 02-486 Warszawa

47,36

Data publikacji 23.05.2016

Wydział Realizacji Programów
Autor: Kinga Rolnicka-Zemła
Statystyka strony: 2766 wizyt