Biuro PFRON


Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Centrala:  tel. 22 50 55 500

Kontakt do jednostek organizacyjnych Biura Funduszu


Oddziały PFRON

Kontakt do oddziałów wojewódzkich PFRON


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

INFOLINIA: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy
 


Wpłaty obowiązkowe pracodawców

Adres poczty elektronicznej:

ewidencja@pfron.org.pl  - sprawy dotyczące obowiązkowych wpłat pracodawców na Fundusz
epfron@pfron.org.pl  - zapytania dotyczące teletransmisji danych (system e-PFRON)

Szczegółowe kontakty  w sprawach związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami technicznymi systemu e-PFRON, umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.


Rzecznik prasowy

Adres poczty elektronicznej: rzecznik@pfron.org.pl

Kontakt z Biurem Prasowym


Skargi i interwencje

Sekcja Skarg, Wniosków i Interwencji przyjmuje interesantów w PFRON przy ul. Siennej 63, pokój nr 18 - w dniach:

 • poniedziałek - w godzinach  9.00 – 17.00
 • pozostałe dni tygodnia (od wtorku do piątku) - w godzinach  9.00 - 16.00

kontakt telefoniczny pod numerami:

 • (22) 50 55 213
 • (22) 50 55 372

kontakt drogą elektroniczną na adres:  interwencje@pfron.org.pl

 


Zadania ustawowe i programy PFRON realizowane na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych

Kontakt telefoniczny pod numerami:

 • (22) 50 55 670
 • (22) 50 55 276
 • (22) 50 55 249
 • (22) 50 55 689

Kontakt drogą elektroniczną na adres:  coi@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie  programów PFRON (m.in. Wyrównywanie różnic między regionami II, Junior).

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: programy@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie programu "Aktywny samorząd".

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: as@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie zadań zlecanych organizacjom i fundacjom.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl


Kontakt ogólny w sprawie  programów systemowych współfinansowanych ze środków UE.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: efs@pfron.org.pl

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy":

 • (22) 50 55 220

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych":

 • (22) 50 55 701

 


Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): bip@pfron.org.pl


eBIFRON

Elektroniczny biuletyn informacyjny Funduszu - eBifron - dostępny jest  pod adresem: http://www.pfron.org.pl/ebi/

Kontakt telefoniczny pod numerem:

 • (22) 50 55 684