Biuro PFRON


Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Centrala:  tel. 22 50 55 500

Kontakt do jednostek organizacyjnych Biura Funduszu (czytaj)


Oddziały PFRON

Kontakt do oddziałów wojewódzkich PFRON (czytaj)


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

INFOLINIA: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy (czytaj)
 


Wpłaty obowiązkowe pracodawców

Adres poczty elektronicznej:

ewidencja@pfron.org.pl  - sprawy dotyczące obowiązkowych wpłat pracodawców na Fundusz
epfron@pfron.org.pl  - zapytania dotyczące teletransmisji danych (system e-PFRON)

Szczegółowe kontakty  w sprawach związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami technicznymi systemu e-PFRON, umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.


Rzecznik prasowy

Adres poczty elektronicznej: rzecznik@pfron.org.pl

Kontakt z Biurem Prasowym (czytaj)


Skargi i interwencje

Sekcja Skarg, Wniosków i Interwencji przyjmuje interesantów w PFRON przy ul. Siennej 63, pokój nr 18 - w dniach:

 • poniedziałek - w godzinach  9.00 – 17.00
 • pozostałe dni tygodnia (od wtorku do piątku) - w godzinach  9.00 - 16.00

kontakt telefoniczny pod numerami:

 • (22) 50 55 213
 • (22) 50 55 372

kontakt drogą elektroniczną na adres:  interwencje@pfron.org.pl

 


Zadania ustawowe i programy PFRON realizowane na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych

Kontakt telefoniczny pod numerami:

 • (22) 50 55 670
 • (22) 50 55 276
 • (22) 50 55 249
 • (22) 50 55 689

Kontakt drogą elektroniczną na adres:  coi@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie  programów PFRON (m.in. Wyrównywanie różnic między regionami II, Junior).

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: programy@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie programu "Aktywny samorząd".

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: as@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie zadań zlecanych organizacjom i fundacjom.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl


Kontakt ogólny w sprawie  programów systemowych współfinansowanych ze środków UE.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: efs@pfron.org.pl

Kontakt w sprawie projektu: "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II":

 • (22) 50 55 705
 • (22) 50 55 706

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób  z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie":

 • (22) 50 55 329

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy":

 • (22) 50 55 531

Kontakt w sprawie projektu: "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych":

 • (22) 50 55 329

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III":

 • (22) 50 55 539

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy":

 • (22) 50 55 220

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych":

 • (22) 50 55 701

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III":

 • (22) 50 55 214
 • (22) 50 55 303
 • (22) 50 55 593

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II":

 • (22) 50 55 220

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II":

 • (22) 50 55 689
 • (22) 50 55 664

Kontakt w sprawie projektu: "Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II":

 • (22) 50 55 571
 • (22) 50 55 530

Kontakt w sprawie projektu: "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach":

 • (22) 50 55 659
 • (22) 50 55 753

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): bip@pfron.org.pl


eBIFRON

Elektroniczny biuletyn informacyjny Funduszu - eBifron - dostępny jest  pod adresem: http://www.pfron.org.pl/ebi/

Kontakt telefoniczny pod numerem:

 • (22) 50 55 684