Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/wplaty-obowiazkowe-pra/obowiazek-wplat-deklar/2074,System-e-PFRON2.html
Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 11:10

System e-PFRON2

W dniu 7 października 2013 r. został uruchomiony nowy system e-PFRON2 umożliwiający składanie deklaracji i informacji w zakresie wpłat obowiązkowych na Fundusz.

Składanie dokumentów w systemie e-PFRON2 odbywa się jedynie on-line (bez potrzeby instalowania oprogramowania lokalnego - off-line).

Dotychczasowe loginy, hasła i certyfikaty zachowują ważność w nowym systemie.

Korzystanie z Systemu e-PFRON2 jest możliwe pod warunkiem używania środowiska komputerowego spełniającego następujące wymagania:

 

Szczegółowe zasady korzystania z wdrożonego systemu dostępne są w serwisie informacyjnym: http://www.e-pfron.pl

System e-PFRON2 umożliwiający składanie deklaracji i informacji w zakresie wpłat obowiązkowych na Fundusz dostępny jest pod adresem: https://www.e-pfron.pl

Informacje o wsparciu w zakresie składania deklaracji i informacji oraz teletransmisji danych dostępne są w dziale Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat.

 

System e-PFRON2 pozwala składać dokumenty:

 - za okresy sprawozdawcze do grudnia 2010 r. zgodnie z wzorami określonymi:

Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 104 poz. 969).

Rozporządzeniem z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2003 r. Nr 105 poz. 989).

 

- za okresy sprawozdawcze od stycznia 2011 r. do listopada 2012 r. dla deklaracji oraz do września 2012 r. dla informacji, zgodnie z wzorami określonymi: 

Rozporządzeniem z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2011 r. Nr 44 poz. 231).

Rozporządzeniem z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 63 poz. 329).

 

- za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. dla deklaracji oraz od października 2012 r. dla informacji, zgodnie z wzorami określonymi:   

Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2015 r. poz. 101).

Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 809).

Data publikacji : 26.05.2015

Wydział Wpłat Obowiązkowych
Autor:
Statystyka strony: 56127 wizyt