Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Składanie deklaracji i informacji

Terminy składania deklaracji i informacji

 • miesięczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty (np. deklarację za styczeń 2013 r. należy złożyć w terminie do 20 lutego 2013 r.);
 • roczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 stycznia roku następnego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty (np. deklarację roczną za 2012 r. należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2013 r.).

Data wypełnienia deklaracji lub informacji nie może zawierać się w okresie sprawozdawczym ani być od niego wcześniejsza.

W razie niezłożenia przez pracodawcę deklaracji lub informacji, mimo powstania obowiązku, Fundusz może zażądać podania wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia dokumentu lub wezwać do jego złożenia (art. 274a Ordynacji podatkowej).
 

Wzory deklaracji i informacji

Wzory deklaracji wprowadzone zostały na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r., poz. 956).

 • DEK-I-0 miesięczna deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji;
 • DEK-I-a miesięczna deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 2a i 2g ustawy o rehabilitacji;
 • DEK-I-b miesięczna deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 2b i 2g ustawy o rehabilitacji;
 • DEK-I-u deklaracja wpłat, dotycząca korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy o rehabilitacji;
 • DEK-II-a deklaracja wpłaty, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji i art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • DEK-II-b deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g ustawy o rehabilitacji;
 • DEK-II-u deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 22b ustawy o rehabilitacji
 • DEK-W deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 23 ustawy o rehabilitacji;
 • DEK-R deklaracja rozliczenia rocznego wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji i art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • DEK-Z deklaracja, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji i art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (opis również w dziale „Rejestracja pracodawcy” i „Aktualizacja danych pracodawcy”).
   

Wzory informacji wprowadzone zostały, na podstawie art. 21 ust. 2f i 2f1 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016  r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 938).

 • INF-1 informacja miesięczna, składana przez pracodawcę zwolnionego z wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji ;
 • INF-2 informacja roczna, składana przez pracodawcę zwolnionego z wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji ;
 • INF-Z informacja, składana przez pracodawcę zwolnionego z wpłat, o którym mowa w art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji (opis również w dziale „Rejestracja pracodawcy” i „Aktualizacja danych pracodawcy”).

Wzory informacji wprowadzone zostały, na podstawie art. 22 ust. 12 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016  r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 928).

 • INF-1-u – informacja miesięczna składana przez pracodawcę wystawiającego informacje o kwocie obniżenia wpłat, o których mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji;
 • INF-u – informacja o kwocie obniżenia wpłat na PFRON wystawiana przez sprzedającego, o którym mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji – kopia informacji stanowi załącznik do INF-1-u.


Formy składania deklaracji i informacji

 • Deklaracje zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).
 • Informacje zgodnie z art. 21 ust. 2f i 2f1 ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).

Pełna informacja o teletransmisji danych oraz wyjaśnienia do dokumentów składanych Zarządowi PFRON w zakresie obowiązkowych wpłat dostępne są w dziale "Wyjaśnienia do formularzy" oraz na stronach internetowych systemu e-PFRON2: http://www.e-pfron.pl.

Informacje o wsparciu w zakresie składania deklaracji i informacji oraz teletransmisji danych dostępne są w dziale " Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat".

Data publikacji 04.06.2008
27.07.2016

Wydział Wpłat Obowiązkowych
Autor:
Statystyka strony: 113548 wizyt