Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Przeciętne wynagrodzenie

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748). 

 

za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016:                    3 895,33 zł           - Monitor Polski z 10.11.2015 r., poz. 1086

za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015:    3 854,88 zł           - Monitor Polski z 14.08.2015 r., poz. 720

za Czerwiec 2015, Lipiec 2015, Sierpień 2015:               4 054,89 zł           - Monitor Polski z 19.05.2015 r., poz. 410

za Marzec 2015, Kwiecień 2015, Maj 2015:                      3 942,67 zł           - Monitor Polski z 13.02.2015 r., poz. 181

za Grudzień 2014, Styczeń 2015, Luty 2015:                    3 781,14 zł           - Monitor Polski z 17.11.2014 r., poz. 1077

za Wrzesień 2014, Październik 2014, Listopad 2014:    3 739,97 zł           - Monitor Polski z 18.08.2014 r., poz. 682

za Czerwiec 2014, Lipiec 2014, Sierpień 2014:               3 895,31 zł           - Monitor Polski z 13.05.2014 r., poz. 326

za Marzec 2014, Kwiecień 2014, Maj 2014:                      3 823,32 zł           - Monitor Polski z 17.02.2014 r., poz. 148

za Grudzień 2013, Styczeń 2014, Luty 2014:                    3 651,72 zł           - Monitor Polski z 19.11.2013 r., poz. 904

za Wrzesień 2013, Październik 2013, Listopad 2013:    3 612,51 zł           - Monitor Polski z 21.08.2013 r., poz. 672

za Czerwiec 2013, Lipiec 2013, Sierpień 2013:               3 740,05 zł           - Monitor Polski z 17.05.2013 r., poz. 392

za Marzec 2013, Kwiecień 2013, Maj 2013:                      3 690,30 zł           - Monitor Polski z 19.02.2013 r., poz. 88

za Grudzień 2012, Styczeń 2013, Luty 2013:                    3 510,22 zł           - Monitor Polski z 15.11.2012 r., poz. 842

za Wrzesień 2012, Październik 2012, Listopad 2012:    3 496,82 zł           - Monitor Polski z 13.08.2012 r., poz. 585

za Czerwiec 2012, Lipiec 2012, Sierpień 2012:               3 646,09 zł           - Monitor Polski z 16.05.2012 r. - poz. 298

za Marzec 2012, Kwiecień 2012, Maj 2012:                      3 586,75 zł           - Monitor Polski z 15.02.2012 r., poz. 62

za Grudzień 2011, Styczeń 2012, Luty 2012:                     3 416,00 zł           - Monitor Polski z 23.11. 2011 r., Nr 103, poz. 1042

za Wrzesień 2011, Październik 2011, Listopad 2011:     3 366,11 zł           - Monitor Polski z 12.08.2011 r., Nr 71, poz. 708

za Czerwiec 2011, Lipiec 2011, Sierpień 2011:                3 466,33 zł           - Monitor Polski z 18.05.2011 r., Nr 35, poz. 422

za Marzec 2011, Kwiecień 2011, Maj 2011:                       3 438,21 zł           - Monitor Polski z 11.02.2011 r., Nr 11, poz. 122

za Grudzień 2010, Styczeń 2011, Luty 2011:                     3 203,08 zł           - Monitor Polski z 17.11.2010 r., Nr 86, poz. 1015

za Wrzesień 2010, Październik 2010, Listopad 2010:    3 197,85 zł           - Monitor Polski z 16.08.2010 r., Nr 57, poz. 774

za Czerwiec 2010, Lipiec 2010, Sierpień 2010:               3 316,38 zł           - Monitor Polski z 26.05.2010 r., Nr 39, poz. 548

za Marzec 2010, Kwiecień 2010, Maj 2010:                      3 243,60 zł           - Monitor Polski z 12.02.2010 r., Nr 7, poz. 69

za Grudzień 2009, Styczeń 2010, Luty 2010:                    3 113,86 zł           - Monitor Polski z 18.11.2009 r., Nr 73, poz. 921

Data publikacji : 25.08.2015

Wydział Wpłat Obowiązkowych
Autor:
Statystyka strony: 482912 wizyt