Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Odsetki od zaległości podatkowych


Odsetki za zwłokę winny być wpłacane bez wezwania organu podatkowego.
Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

 

od 05.03.2015

8,0 % *

*Pomimo obniżenia stopy bazowej przez Radę Polityki Pieniężnej wysokość odsetek od zaległości podatkowych nie zmienia się i nadal wynosi 8%.
Zgodnie z art. 56 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015, poz. 613 z późn. zm.) wysokość odsetek od zaległości podatkowych nie może być niższa niż 8%.

od 09.10.2014 do 04.03.2015

8,0% Monitor Polski z 15.10.2014 - poz.905

od 04.07.2013 do 08.10.2014

10,0% Monitor Polski z 25.07.2013 - poz.596

od 06.06.2013 do 03.07.2013

10,5% Monitor Polski z 18.06.2013 - poz. 537

od 09.05.2013 do 05.06.2013

11,0% Monitor Polski z 24.05.2013 - poz. 442

od 07.03.2013 do 08.05.2013

11,5% Monitor Polski z 19.03.2013 - poz. 163

od 07.02.2013 do 06.03.2013

12,5% Monitor Polski z 19.02.2013 - poz. 90

od 10.01.2013 do 06.02.2013

13,0% Monitor Polski z 23.01.2013 - poz. 26

od 06.12.2012 do 09.01.2013

13,5% Monitor Polski z 12.12.2012 - Nr 191, poz.1008

od 08.11.2012 do 05.12.2012

14,0% Monitor Polski z 16.11.2012 - Nr 166, poz. 846

od 10.05.2012 do 07.11.2012

14,5%

Monitor Polski z 21.05.2012 - Nr 69, poz. 319

od 09.06.2011 do 09.05.2012

14,0%

Monitor Polski z 21.06.2011 - Nr 50, poz. 557

od 12.05.2011 do 08.06.2011

13,5%

Monitor Polski z 25.05.2011 - Nr 39, poz. 446

od 06.04.2011 do 11.05.2011

13,0%

Monitor Polski z 27.04.2011 - Nr 31, poz. 361

od 20.01.2011 do 05.04.2011

12,5%

Monitor Polski z 28.01.2011 - Nr 8, poz. 75

od 09.11.2010 do 19.01.2011

12,0%

Monitor Polski z 12.11.2010 - Nr 83, poz. 993

od 25.06.2009 do 08.11.2010

10,0%

Monitor Polski z 07.07.2009 - Nr 41, poz. 654

od 26.03.2009 do 24.06.2009

10,5%

Monitor Polski z 07.04.2009 - Nr 21, poz. 268

od 26.02.2009 do 25.03.2009

11,0%

Monitor Polski z 20.03.2009 - Nr 16, poz. 199

od 28.01.2009 do 25.02.2009

11,5%

Monitor Polski z 13.02.2009 - Nr 9, poz. 101

od 24.12.2008 do 27.01.2009

13,0%

Monitor Polski z 12.01.2009 - Nr 2, poz. 11

od 27.11.2008 do 23.12.2008

14,5%

Monitor Polski z 05.12.2008 - Nr 92, poz. 791

od 26.06.2008 do 26.11.2008

15,0%

Monitor Polski z 07.07.2008 - Nr 50, poz. 443

od 27.03.2008 do 25.06.2008

14,5%

Monitor Polski z 04.04.2008 - Nr 28, poz. 262

od 28.02.2008 do 26.03.2008

14,0%

Monitor Polski z 18.03.2008 - Nr 22, poz. 218

od 31.01.2008 do 27.02.2008

13,5%

Monitor Polski z 13.02.2008 - Nr 13, poz. 134

od 29.11.2007 do 30.01.2008

13,0%

Monitor Polski z 12.12.2007 - Nr 92, poz. 1009

od 30.08.2007 do 28.11.2007

12,5%

Monitor Polski z 10.09.2007 - Nr 58, poz. 663

od 28.06.2007 do 29.08.2007

12,0%

Monitor Polski z 13.07.2007 - Nr 42, poz. 483

od 26.04.2007 do 27.06.2007

11,5%

Monitor Polski z 15.05.2007 - Nr 30, poz. 332

od 01.03.2006 do 25.04.2007

11,0%

Monitor Polski z 14.03.2006 - Nr 19, poz. 207

od 01.02.2006 do 28.02.2006

11,5%

Monitor Polski z 10.02.2006 - Nr 10, poz. 140

od 01.09.2005 do 31.01.2006

12,0%

Monitor Polski z 12.09.2005 - Nr 52, poz. 723

Data publikacji 15.10.2014

Departament ds. Wpłat
Autor: Magdalena Kamieńczuk
Statystyka strony: 4101 wizyt