Wydarzenia

Informacja w sprawie dofinansowania organizacji pozarządowych w ramach konkurs„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

Tłumacznie na język migowy

 1. Fundusz od lat wspiera organizacje pozarządowe w ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel stanowią trzecią największą pozycję w budżecie PFRON. Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, który stanowi gwarancję, że dysponowanie środkami publicznymi będzie się odbywać z uwzględnieniem trzech fundamentalnych zasad: równych szans, równego traktowania podmiotów oraz konkurencyjności. Ocena merytoryczna każdego wniosku przeprowadzana jest przez komisję konkursową. Ocena wniosków jest jawna, a eksperci wybierani losowo. Warunki konkursu „Kurs na samodzielność…” poddane były szerokim konsultacjom społecznym z udziałem organizacji pozarządowych, które mogły zgłaszać uwagi i propozycje do założeń konkursu i zostały uzgodnione z organizacjami pozarządowymi.
 2. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów wynosi 75.000.000 zł.
  W konkursie złożono 550 wniosków na kwotę - 233.930.244,46 zł. Liczba złożonych wniosków
  w konkursie „Kurs na samodzielność” prawie dwukrotnie przekroczyła liczbę wniosków złożonych na 2016 r. w konkursie, który dotyczył tego samego obszaru pomocy.
 3. Zarząd PFRON przyznał do tej pory dofinansowania w wysokości 57.366.501,53 zł
  (co stanowi 76% wszystkich środków) z przeznaczeniem na realizację 163 wniosków. Pozostało do rozdysponowania ponad 18 mln zł. (24 proc.). W sumie PFRON planuje objąć o 50 % więcej beneficjentów niż w 2016 roku i przeznaczyć na ten cel o 50 % więcej środków niż w ubiegłym roku).
 4. Konkurs nadal trwa. Do końca marca zostaną opublikowane jego wyniki. Z chwilą pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację przedmiotowego konkursu, przyznawane będą kolejne dofinansowania do wniosków organizacji pozarządowych znajdujących się na listach rezerwowych (szczegółowy spis znajduje się tutaj)

Tłumaczenie na język migowy

 • Briefing zastępcy prezesa zarządu PFRON ds. programowych Doroty Habich Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Briefing zastępcy prezesa zarządu PFRON ds. programowych Doroty Habich
 • Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. programowych Dorota Habich, Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji Piotr Śliwowski Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. programowych Dorota Habich, Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji Piotr Śliwowski
 • Briefing zastępcy prezesa zarządu PFRON ds. programowych Doroty Habich Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Briefing zastępcy prezesa zarządu PFRON ds. programowych Doroty Habich
Data publikacji 14.03.2017

Departament Promocji i Informacji
Autor:
Statystyka strony: 2291 wizyt