Wydarzenia

Porozumienie między PFRON a Państwową Inspekcją Pracy w Wielkopolsce

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał porozumienie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu. Porozumienie dotyczy zasad współpracy i wymiany informacji służących intensyfikacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach porozumienia przewidziano między innymi konsultacje w zakresie zapisów zawartych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i Kodeksie pracy.  Założono również podejmowanie wspólnych działań inicjujących organizację konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów dla pracodawców, a także  działanie mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników PFRON oraz PIP.

  • Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Anna Skupień oraz Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Anna Skupień oraz Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy
  • Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Anna Skupień oraz Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Anna Skupień oraz Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy
Data publikacji 17.03.2017

Oddział Wielkopolski PFRON
Autor: Anna Brych
Statystyka strony: 587 wizyt