Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

"Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia"

"Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia" - pod takim tytułem, w dniu 17 marca odbyła się makroregionalna konferencja. Był to pierwszy wspólny projekt 5 oddziałów PFRON: Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Lubelskiego oraz Świętokrzyskiego.

W Muzeum Armii Krajowej zebrało się ponad 100 uczestników: parlamentarzyści, przedstawiciele władz krajowych, samorządowych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także liczni przedstawiciele Zakładów Aktywności Zawodowej funkcjonujących na terenie województw zaangażowanych w organizację konferencji.

Celem tego spotkania było przedstawienie propozycji zmian w działalności zakładów aktywności zawodowej, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogłyby bardziej aktywnie funkcjonować na otwartym rynku pracy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Michałkiewicz -Wiceminister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Zmiany nakierowane są na życie osób niepełnosprawnych. Chcemy aby osoby niepełnosprawne były aktywnymi członkami naszego społeczeństwa, a tę aktywność warunkuje system, który będzie dla Nich przyjazny, który umożliwi poprawę stanu ich zdrowia, uzyskanie pomocy i realizację zawodową.” – podkreśliła obecna na konferencji Pani Józefa Szczurek-Żelazko Wiceminister Zdrowia, która zwróciła uwagę na konieczność dyskusji w obszarze rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowy nowego systemu, który daje większe możliwości opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W trakcie konferencji można było wysłuchać wielu prelegentów m.in. Panią Poseł Agnieszkę Ścigaj, Pana Mariusza Mitusia Prezesa Zarządu Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ czy Panią Prof. Janinę Filek Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W drugiej części spotkania paneliści debatowali nad obecną formą Zakładów Aktywności Zawodowej oraz kierunkiem do którego powinny one zmierzać. Zgodnie stwierdzono, że Zakłady Aktywności Zawodowej należy rozwijać oraz wzmacniać, a do tego niezbędne jest wypracowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych. Dzięki konferencji otwarto pole do głębszej dyskusji, jak również możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami zakładów aktywności zawodowej z 5 województw.

Tematyka konferencji była także przedmiotem dyskusji w programie "Tematy dnia" w TVP 3 Kraków. Do udziału w programie została zaproszona Pani Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego oraz Pani Urszula Rusecka Poseł na Sejm RP, uczestniczka konferencji.

TVP 3 Kraków oraz Radio Kraków objęły patronat medialny nad konferencją.

 • Uczestnicy Konferencji "Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia" Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy Konferencji "Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia"
 • Wystąpienie Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Wiceminister Zdrowia Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Wystąpienie Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Wiceminister Zdrowia
 • Pan Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Pan Józef Gawron, Wicewojewoda Małopolski
 • Pani Urszula Rusecka - Poseł na Sejm, Pan Jan Hamerski - Senator RP Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Pani Urszula Rusecka - Poseł na Sejm, Pan Jan Hamerski - Senator RP
 • Uczestnicy panelu dyskusyjnego w trakcie Konferencji "Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia" Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy panelu dyskusyjnego w trakcie Konferencji "Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia"
Data publikacji 22.03.2017

Oddział Małopolski PFRON
Autor: Joanna Kołdras
Statystyka strony: 430 wizyt