Wydarzenia

Poznań miejscem debaty i dyskusji nad kondycją systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Tłumacznie na język migowy

W Poznaniu 31 marca odbyła się konferencja pt.: SZANSA – POTENCJAŁ – MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Organizatorem wydarzenia był Oddział Wielkopolski PFRON oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Michałkiewicz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Patronat medialny natomiast: TVP Poznań, Radio Merkury, Głos Wielkopolski oraz Filantrop.

W skład komitetu organizacyjnego Konferencji weszli:

 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Anna Skupień, Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON
 • dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Katarzyna Lis, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Olszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Ławrynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Celem Konferencji było podjęcie dyskusji o ekonomicznych, technologicznych, społecznych, prawnych i kulturowych aspektach zatrudniania osób niepełnosprawnych. Obszary problemowe poruszane podczas konferencji to społeczna i kulturowa sfera zatrudniania osób niepełnosprawnych, efektywność zatrudniania osób niepełnosprawnych, zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jakość i konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej, możliwości zachęcenia pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i międzynarodowy kontekst rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali naukowcy, teoretycy i praktycy, przedstawiciele biznesu, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, wykładowcy, doktoranci, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Konferencję otworzył Zastępca Prezesa Zarządu PFRON Tomasz Maruszewski oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski. W konferencji uczestniczyli również m.in.: Poseł Tadeusz Dziuba, Poseł  Bartłomiej Wróblewski, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Wiceprezydent Ostrowa Ewa Matecka, Członek Zarządu Starostwa Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Ziółkowska, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracodawcy, szerokie środowisko osób niepełnosprawnych oraz lokalna społeczność.

Konferencja była dużym wydarzeniem w Poznaniu i regionie, była pierwszą tego typu inicjatywą podjętą przez regionalny oddział. Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Konferencję relacjonowały wszystkie regionalne media: m.in.: TVP Poznań, Telewizja WTK, Radio Merkury, Radio Emaus, Głos Wielkopolski, czy Filantrop.

Oddział Wielkopolski serdecznie dziękuje za świetną współpracę Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu, wygłaszającym referaty oraz uczestnikom konferencji i mediom. Poniżej przedstawimy relację fotograficzną z konferencji.

Tłumaczenie na język migowy

 • Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Maciej Żukowski (uroczyste otwarcie konferencji naukowej) Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Maciej Żukowski (uroczyste otwarcie konferencji naukowej)
 • Od lewej: Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych, Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy) Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Od lewej: Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych, Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy)
 • Anna Skupień Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON, Jacek Trębecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przewodniczący Jury w Pierwszym Przeglądzie filmów Integracyjnych. Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Anna Skupień Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON, Jacek Trębecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przewodniczący Jury w Pierwszym Przeglądzie filmów Integracyjnych.
 • Anna Skupień Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Anna Skupień Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON
 • Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA- POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA- POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
 • Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA- POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA- POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
 • Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych
 • Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Od lewej: Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, Andrzej Lesicki Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Od lewej: Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, Andrzej Lesicki Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Od lewej: Stanisław Bronz Prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Konrad Kołbik Prezes Zarządu Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Od lewej: Stanisław Bronz Prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Konrad Kołbik Prezes Zarządu Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA - POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA - POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
 • Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA - POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA - POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
 • Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Tomasz Maruszewski Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych
 • Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA - POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy konferencji naukowej ”SZANSA - POTENCJAŁ MOZLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
Data publikacji 10.04.2017

Oddział Wielkopolski PFRON
Autor: Anna Brych
Statystyka strony: 652 wizyt