Wydarzenia

Porozumienie na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”

Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz poprawienie dostępności lotniska dla niepełnosprawnych podróżnych zakłada zawarte 20.04 br. porozumienie między Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Dokument ten wpisuje się w realizowany przez Fundusz Program Partnerski, który ma na celu poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Z jednej strony chodzi o to, by łatwiej im było odnaleźć się na rynku pracy, aby przedsiębiorcy widzieli ich w swoich zespołach, zaś z drugiej strony, by administracja państwowa i spółki Skarbu Państwa widziały w nich swoich partnerów – mówi prezes Funduszu Robert Kwiatkowski.

Do tej pory PFRON podpisał porozumienia w sprawie działań na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. z Pocztą Polską, Bankiem Pocztowym, SGH, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz TVP S.A.

Porozumienie z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” przewiduje m.in.: realizację działań, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poprawienie dostępności architektonicznej i funkcjonalnej obiektów i usług PPL dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolenie pracowników dotyczące kontaktów z osobami niepełnosprawnymi w zakresie ich zatrudniania, jak i podnoszenia jakości usług pasażerów oraz popularyzowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Stale poszerzamy udogodnienia skierowane do osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dążymy do wyeliminowania wszelkich niedogodności oraz stworzenia jak najlepszych warunków pracy w przyszłości – zapewnia Mariusz Szpikowski, naczelny dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, które zarządza Lotniskiem Chopina w Warszawie.

W 2015 roku, jako pierwszy obiekt dworcowy w Polsce, Lotnisko Chopina w Warszawie otrzymało certyfikat OBIEKT BEZ BARIER Fundacji Integracja. Port wyróżniono za ułatwianie podróżowania wszystkim osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, a także niesłyszącym i niewidomym. W 2016 r. port otrzymał natomiast tytuł IDOLA wśród instytucji i firm przyjaznych osobom niewidomym. Uznanie zyskały udźwiękowione mapy tyflograficzne, ułatwiające poruszanie się po lotnisku.

Podczas spotkania na lotnisku zaprezentowano wystawę prac z ubiegłorocznej edycji konkursu "Szuka Osób Niepełnosprawnych". Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji PFRON Piotr C. Śliwowski podkreślił, że wystawa będzie gościła na lotnisku przez miesiąc. - To nie są reprodukcje, ani zdjęcia, ani wydruki. To oryginalne dzieła, sztuka stworzona przez osoby niepełnosprawne. Myślę, że zrobiliśmy mały krok, w tym kierunku, że sztuka osób niepełnosprawnych jest prezentowana tak, jak powinna. Ona nie jest na uboczu, gdzieś w małych salkach. Tutaj jesteśmy na międzynarodowym lotnisku, w centrum" - powiedział.

Wystawa na lotnisku dużo znaczy dla osób z niepełnosprawnościami. - Trudno wyobrazić sobie atrakcyjniejszą galerie prezentującą sztukę osób niepełnosprawnych - mówił Śliwowski.

 • Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
 • Wystawa prac z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Wystawa prac z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
 • Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
 • Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
 • Naczelny Dyrektora PPL Mariusz Szpikowski (z lewej) i prezesa PFRON Robert Kwiatkowski (z prawej) podpisują porozumienie na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy PFRON a PPL Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Naczelny Dyrektora PPL Mariusz Szpikowski (z lewej) i prezesa PFRON Robert Kwiatkowski (z prawej) podpisują porozumienie na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy PFRON a PPL
 • Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
Data publikacji 20.04.2017

Departament Promocji i Informacji
Autor: Agnieszka Jaremczak
Statystyka strony: 1095 wizyt