Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie aneksu do umowy na kolejny okres finansowania projektu w ramach art. 36 ustawy w Warmińsko – Mazurskim Oddziale PFRON

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zawarty aneks do umowy na dofinansowanie w latach 2017-2018 realizacji projektu pn. „Działam więc jestem” wykonywanego przez Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przedmiotem umowy jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

W trakcie spotkania ustalono, że w siedzibie Zleceniobiorcy zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu obsługi elektronicznej składania wniosków o dofinansowanie i refundację w systemie SODiR.

  • Podpisanie aneksu Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Podpisanie aneksu
Data publikacji 21.04.2017

Oddzial Warmińsko - Mazurski
Autor: Lidia Jabłonowska-Horanin
Statystyka strony: 210 wizyt