Wydarzenia

Ruszyły konsultacje społeczne programu „Za życiem”

Ruszyły konsultacje społeczne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach konsultacji odbędzie się szesnaście regionalnych i dwie ogólnopolskie konferencje połączone z warsztatami. Konsultacje będą trwały do marca przyszłego roku, a przeprowadzą je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska.

Pierwsza z ogólnopolskich konferencji odbyła się 17 maja br. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie. Udział w niej wzięli m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz oraz Zastępca Prezesa PFRON  ds. Programowych Dorota Habich.

W ramach programu resort rodziny zakłada m.in. wprowadzenie nowych form wsparcia w zakresie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, ułatwienia w powrocie na rynek pracy dla ich opiekunów oraz zwiększenie liczby asystentów rodziny. - Wprowadzenie nowych form wsparcia wymaga znowelizowania kilku ustaw. Chcemy takich rozwiązań, które spotkają się z akceptacją środowiska osób niepełnosprawnych - powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami minister Elżbieta Rafalska.

Dzięki programowi zmieni się m.in. dostęp osób niepełnosprawnych do mieszkań chronionych, które zostaną podzielone na dwa typy: treningowe i wspomagane. Te drugie będą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub osób w podeszłym wieku w celu usamodzielnienia tych osób na poziomie ich możliwości. W tym roku tylko na ten cel rząd przeznaczony 12 milionów złotych.

- Nowe rozwiązania to wsparcie zarówno osób niepełnosprawnych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych – rodzicom, którzy ze względu na konieczność sprawowania czasami wieloletniej opieki nad dziećmi byli wykluczeni z rynku pracy – mówiła minister Elżbieta Rafalska. W ramach programu „Za życiem” stworzone zostaną preferencyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania działalności. Pomoc miałaby polegać na prowadzeniu żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Ponadto opiekunowie dzieci niepełnosprawnych będą mieli możliwość skorzystania z subsydiowanego zatrudnienia oraz podjęcia pracy w formie telepracy. Tylko w tym roku na aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie przeznaczone ponad 23 mln złotych z Funduszu Pracy.

Ministerstwo planuje również zwiększenie liczby asystentów rodziny o ok. pół tysiąca – z 3905 do 4400. Po uchwaleniu ustawy o wsparciu kobiet i rodzin, a następnie programu „Za życiem” to asystenci rodziny stali się odpowiedzialni za koordynację poradnictwa dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W tym roku na realizację programu „Za życiem” przeznaczono 511 mln złotych, a do roku 2021 łącznie ponad 3,1 mld złotych.

Tłumaczenie na język migowy

 • W Centrum Olimpijskim PKOL. Pierwsza ogólnopolska konferencja otwierająca konsultacje społeczne programu "Za życiem". Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  W Centrum Olimpijskim PKOL. Pierwsza ogólnopolska konferencja otwierająca konsultacje społeczne programu "Za życiem".
 • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawia założenia programu "Za Życiem" Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawia założenia programu "Za Życiem"
 • Wśród gości konferencji była m.in. Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych Dorota Habich Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Wśród gości konferencji była m.in. Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych Dorota Habich
 • W konferencji wzięło udział ok. 400 osób Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  W konferencji wzięło udział ok. 400 osób
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 • Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych Dorota Habich Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych Dorota Habich
Data publikacji 18.05.2017

Departament Promocji i Informacji
Autor: Bartosz Giedrys
Statystyka strony: 944 wizyt