Wydarzenia

Opole – spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi dot. konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

Szczególną uwagę w trakcie spotkania poświęcono zagadnieniom tj.:

  • zakres i warunki określone w umowach o dofinansowanie w konkursie,
  • dokumentacja finansowo-księgowa dot. realizacji umowy,
  • system Ewidencji Godzin Wsparcia,
  • sprawozdawczość i rozliczanie umowy,
  • zasada konkurencyjności,
  • wytyczne dot. audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych ze środków PFRON.

wytyczne w zakresie przeprowadzania wizyt monitoringowych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  • Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Opolu Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Opolu
Data publikacji 19.05.2017

Odział Opolski PFRON
Autor: Maria Fikus
Statystyka strony: 222 wizyt