Wydarzenia

Szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świętokrzyskim – konferencja dotycząca nowych programów Funduszu

W dniu 17 maja 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja zorganizowana przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, zachęcająca do uczestnictwa w nowych programach Rady Nadzorczej PFRON, tj.  w Programie „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” oraz Pilotażowym programie „ABSOLWENT”.

Patronat nad konferencją objęła Wojewoda Świętokrzyski pani Agata Wojtyszek.

W spotkaniu wzięło udział około 60 przedstawicieli uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, powiatowych urzędów pracy, starostw powiatowych, urzędów gmin, miejskiego i powiatowych centrów pomocy rodzinie, KRUS, oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy rodzinie.

Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach pan Andrzej Michalski przywitał wszystkich zgromadzonych, zachęcał do uczestnictwa w proponowanych przez Fundusz formach pomocy osobom niepełnosprawnym  w wejściu na rynek pracy, a także wskazał na korzyści wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Słowa zachęty do uczestnictwa w programach przygotowanych przez Fundusz wyraził również Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski.

Konferencja poprowadzona została przez panią Mirosławę Rutkowską – pracownika Departamentu ds. Programów z Biura PFRON w Warszawie, która przybliżyła zasady realizacji programów, a także odpowiedziała na liczne pytania uczestników spotkania.

Efektem realizacji obu prezentowanych programów jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” skierowany jest do instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, natomiast realizatorem pilotażowego programu „ABSOLWENT” może zostać uczelnia wyższa lub organizacja pozarządowa albo partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi.

  • Przywitanie uczestników konferencji przez Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Pana Andrzeja Michalskiego Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Przywitanie uczestników konferencji przez Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Pana Andrzeja Michalskiego
  • Spotkanie poprowadzone została przez panią Mirosławę Rutkowską pracownika Departamentu ds. Programów Biura PFRON Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Spotkanie poprowadzone została przez panią Mirosławę Rutkowską pracownika Departamentu ds. Programów Biura PFRON
  • Uczestnicy Konferencji Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Uczestnicy Konferencji
Data publikacji 19.05.2017

Odział Świętokrzyski PFRON
Autor: Magda Karyś
Statystyka strony: 247 wizyt