Wydarzenia

Spotkanie z przyjaciółmi z Ochotniczych Hufców Pracy

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach  odbyło się spotkanie z kierownikami Ośrodków Szkolenia i Wychowania OHP z terenu województwa świętokrzyskiego, w którym na zaproszenie pana komendanta Jacka Sabata uczestniczył Andrzej Michalski dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w ramach realizowanego wspólnie porozumienia. W związku z zaplanowanymi działaniami przez OHP w zakresie realizacji programu    „Akcja Aktywizacja –YEI „ ustalono podjęcie wspólnych działań w zakresie pozyskania do projektu osób niepełnosprawnych spełniających wymogi zawarte w projekcie tj. w wieku 15-24 lata, nie kształcące się, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. Podczas spotkania dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON zaprezentował nowe programy Rady Nadzorczej Funduszu.

  • Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON pan Andrzej Michalski podczas prezentacji nowych programów Rady Nadzorczej PFRON Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON pan Andrzej Michalski podczas prezentacji nowych programów Rady Nadzorczej PFRON
Data publikacji 19.06.2017

Oddział Świętokrzyski PFRON
Autor: Andrzej Michalski
Statystyka strony: 182 wizyt