Wydarzenia

Moje życie z zespołem Aspergera - szkoła, praca i partnerstwo

W dniach 9-10 czerwca 2017 roku  odbyła się  w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  Konferencja pn - "Moje życie z zespołem Aspergera - szkoła, praca i partnerstwo".  Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Pomocy z Zespołem Aspergera "Aspi".  W konferencji uczestniczył pracownik Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PFRON w Toruniu.  Prelegentami  Konferencji byli : Dr Peter Schmidt, który  w Niemczech i Szwajcarii jest bardzo znaną postacią –  w ostatnich latach głównie poruszając temat osób z autyzmem na rynku pracy. Sam jest osobą z  Zespołem Aspergera, mgr Beata Blok - superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku,  odbyła profesjonalny staż w Princeton Child Development Institute w USA z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem, mgr Zofia Brzeska - jest certyfikowanym superwizorem behawioralnym Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, mgr Lidia Wysocka, mgr Barbara Golasik – terapeutki w Stowarzyszeniu „ASPI” w Bydgoszczy, Ce Te Centrum Terapii Dziecka oraz w Zespole Szkół nr 23 w Bydgoszczy. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

 

Data publikacji 19.06.2017

Oddział Kujawsko-Pomorski
Autor: Anna Pokorniecka
Statystyka strony: 390 wizyt