Wydarzenia

Regionalna konferencja w Krakowie - KONSULTACJE+

11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5 regionalna konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””.  Organizatorem spotkań jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników konferencji byli m.in: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski.

 „Na Sali są zwolennicy pomocy dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Program „Za życiem”
w sposób praktyczny opisuje wiele działań, które administracja rządowa chce podejmować wspólnie
z Państwem” – powitał zebranych na sali Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób licznie reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych, wśród nich byli przedstawiciele Małopolskich organizacji pozarządowych, WTZ, ŚDS, DPS oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Po wystąpieniach pierwszych prelegentów, którzy opowiedzieli o dobrych praktykach wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz o sytuacji dzieci niepełnosprawnych w rodzinie  odbyła się dyskusja moderowana.  W tej części głos mogła zabrać publiczność. Uczestnicy bardzo chętnie pojęli dialog z Przedstawicielami Rządu oraz z prelegentami.

„Wszystkie tematy, które będziemy dziś poruszać na warsztatach są istotne dla środowiska osób
z niepełnosprawnościami. Chcemy, żeby te spotkania odpowiadały na Państwa potrzeby” – zwrócił się do uczestników Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zapraszając na trzy warsztaty prowadzone przez specjalistów:

 • „WTZ – diagnoza i kierunek zmian” – Joanna Nowak,
 • „Wsparcie dla osób z autyzmem” – Edward Bolak
 • „Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” – Helena Iranowska

Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań w Małopolsce, kolejne regionalne konsultacje odbędą się we wrześniu w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych oraz w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

 • od lewej: Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu PFRON, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w MRPiPS, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w MZ, Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. ON Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  od lewej: Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu PFRON, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w MRPiPS, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w MZ, Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. ON
 • Dyskusja moderowana – wypowiedź Krzysztofa Flaszowskiego Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Dyskusja moderowana – wypowiedź Krzysztofa Flaszowskiego Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa
 • Uczestnicy warsztatu „WTZ – diagnoza i kierunek zmian” Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Uczestnicy warsztatu „WTZ – diagnoza i kierunek zmian”
 • Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas wywiadu dla Radia Kraków Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas wywiadu dla Radia Kraków
 • Mirosław Przewoźnik – Dyr. Biura Pełnomocnika Rządu ds. ON, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w MRPiPS, Marta Mordarska – Dyr. Oddziału PFRON, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Urszula Rusecka oraz Józef Leśniak – Posłowie na Sejm RP Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
  Mirosław Przewoźnik – Dyr. Biura Pełnomocnika Rządu ds. ON, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w MRPiPS, Marta Mordarska – Dyr. Oddziału PFRON, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Urszula Rusecka oraz Józef Leśniak – Posłowie na Sejm RP
Data publikacji 12.07.2017

Oddział Małopolski PFRON
Autor: Joanna Kołdras
Statystyka strony: 352 wizyt