Gotowi do pracy (Konkurs 1/2016)

„Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” - odwołania od negatywnej oceny formalnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpatrzeniu odwołań od negatywnej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach pilotażowego konkursu pn. „Gotowi do pracy - włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2016) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Pozytywnie rozpatrzone odwołania od negatywnej oceny formalnej skutkują przekazaniem wniosków do oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową.

Data publikacji 12.01.2017

Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska
Statystyka strony: 1396 wizyt