Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych (Konkurs 1/2017)

„Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2017) - zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych”, ogłoszonego dnia 24 marca 2017 r.; kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Wyniki oceny formalnej wniosków:

Kryteria oceny formalnej określone zostały w Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej.

Data publikacji 17.05.2017

Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska
Statystyka strony: 879 wizyt