Konsultacje w sprawie zadań zlecanych

Konsultacje dotyczące założeń konkursu dla organizacji pozarządowych pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych”

Tłumacznie na język migowy

PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 1/2017).

Celem konkursu będzie promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do założeń konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 25 stycznia 2017 roku.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 12.01.2017

Autor: Departament ds. Programów
Statystyka strony: 1957 wizyt