Kurs na samodzielność (Konkurs 2/2016)

„Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” - odwołania od wyników oceny merytorycznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o skierowaniu do ponownej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do których złożono odwołania od  wyników oceny merytorycznej:

Pozytywnie rozpatrzone odwołania od oceny merytorycznej skutkują przekazaniem wniosków do ponownej oceny merytorycznej.

Decyzja w sprawie skierowania wniosków do ponownej oceny merytorycznej podjęta została z uwzględnieniem zapisów „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 1 : wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, tj. z uwzględnieniem argumentów Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Lidera) odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem oraz przedstawieniem w odwołaniu informacji mogących mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

Data publikacji 20.03.2017

Departament ds. Programów
Autor: Bożenna Baczyńska
Statystyka strony: 2251 wizyt