informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dofinansowanie wynagrodzeń

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego.

Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy

Infolinia 801 233 554, 22 581 84 10 (godz. 9:00-15:00)

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • sporządzania i składania dokumentów m.in. pomoc przy wykonaniu wniosków, korekt     wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych itp.
 • informowanie odnośnie ustalenia salda refundacji,
 • informowanie odnośnie ustalenia salda dofinansowania,
 • informowanie o sposobie uzyskania loginu i hasła do SODiR,
 • wsparcie techniczne Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

801 233 554 (koszt połączenia – 1 impuls)

22 581 84 10 (dla beneficjentów dzwoniących z telefonów komórkowych, koszt połączenia pokrywa w całości beneficjent).

Wydział ds. Analiz i Rozliczeń

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • realizacji przelewów bankowych wystawionych przez PFRON z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
 • prawidłowości danych niezbędnych do poprawnego wystawienia przelewówz tytułu dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - w tym wezwań do korekt rachunków bankowych.
 • wstrzymania wypłaty dofinansowania i refundacji w związku z istnieniem zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON powyżej 100 zł (art. 25c ust. 6 oraz art. 26a ust. 8 ustawy o rehabilitacji (...),

Telefony:

22 50 55 796, 22 50 55 181

Wydział ds. Badania Sytuacji Ekonomicznej

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 •  postępowań w sprawie oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie pomocy publicznej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Telefony:

22 50 55 508, 22 50 55 761, 22 50 55 189, 22 50 55 324, 22 50 55 635, 22 50 55 632

Wydział ds. Ewidencji

Udzielanie informacji z zakresu:

 • rejestracji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych,
 • rejestracji osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • rejestracji niepełnosprawnego rolnika bądź rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika:

Telefony:

 • województwo małopolskie i opolskie
  22 50 55 703

 • województwo pomorskie i zachodniopomorskie
  22 50 55 728

 • województwo lubuskie
  22 50 55 720

 • województwo podkarpackie, lubelskie
  22 50 55 723

 • województwo wielkopolskie
  22 50 55 545

 • województwo śląskie
  22 50 55 640

 • województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie
  22 50 55 724

 • województwo łódzkie i świętokrzyskie w zakresie wniosków Wn-U-G oraz W-n-U-A (refundacja)
  22 50 55 549

 • województwo dolnośląskie i świętokrzyskie w zakresie wniosków Wn-D (dofinansowanie)
  22 50 55 499

 • województwo mazowieckie
  22 50 55 558

Udzielanie informacji:

 • w sprawach związanych z udzieloną pomocą publiczną, w tym sprawach wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis na wydatki dokonane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • w sprawach dotyczących możliwości otrzymania duplikatów zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o udzielonej pomocy publicznej.

Telefon:
22 50 55 279

Wydział ds. Terminów

Udzielanie wyjaśnień w zakresie:

 • postępowań w sprawie przywrócenia terminu do złożenia dokumentacji przez beneficjentów ubiegających się o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Telefony:

22 50 55 844, 22 50 55 708, 22 50 55 267, 22 50 55 451

 • województwo lubelskie i śląskie
  22 50 55 725
   
 • województwo małopolskie i kujawsko pomorskie
  22 50 55 647
   
 • województwo wielkopolskie i warmińsko-mazurskie
  22 50 55 760
   
 • województwo mazowieckie i opolskie
  22 50 55 764
   
 • województwo podkarpackie, świętokrzyskie i lubuskie
  22 50 55 535
   
 • województwo zachodnio-pomorskie i  łódzkie
  22 50 55 633
   
 • województwo dolnośląskie, pomorskie i podlaskie
  22 50 55 843

Wydział ds. Ulg

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań w sprawie ustalenia wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakresie korelacji zatrudnienia,
 • wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie należności wobec PFRON, odroczenie terminu płatności należności wobec PFRON,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie finansowania wynagrodzeń ze środków publicznych

Telefony:

22 50 55 659, 22 50 55 298, 22 50 55 719, 22 50 55 718, 22 50 55 651, 22 50 55 455

Wydział ds. Wypłaty Środków

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań administracyjnych w sprawie wypłaty środków – dofinansowanie i refundacja - w związku z niespełnianiem przesłanek ustawowych tj. :
 1. efekt zachęty (postępowania w sprawie wypłaty/ustalenia wysokości należnego dofinansowania),
 2. wypłata wynagrodzenia w formie gotówkowej,
 3. nieterminowe poniesienie kosztów płacy,
 4.  brak orzeczenia,
 5. brak umowy o pracę lub zatrudnienie na umowę cywilnoprawną,
 6.  zatrudnienie samego siebie,
 7. ustalone prawo do emerytury,
 8. zaległości wobec PFRON,
 9. wskaźnik 6 %,
 10. nieprawidłowości w ZUS (termin lub wysokość opłaconych składek).

Telefony:

22 50 55 771, 22 50 55 729, 22 50 55 730, 22 50 55 842, 22 50 55 240, 22 50 55 722,
22 50 55 638, 22 50 55 767, 22 50 55 765, 22 50 55 284, 22 50 55 712, 22 50 55 840,
22 50 55 200, 22 50 55 789, 22 50 55 528

Wydział ds. Zwrotu Środków

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań wyjaśniających oraz administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków PFRON tytułem dofinansowań do wynagrodzeń pracowników  niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z nieprawidłowościami, wynikającymi z:
 1. przeprowadzonych czynności sprawdzających i kontrolnych;
 2. analizy dokumentacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawców;
 3. przeterminowanych płatności z SODiR;
 4. niespełnienia innych przesłanek ustawowych (np. wypłata wynagrodzenia w gotówce, wykazanie niewłaściwego stopnia niepełnosprawności).

Telefony:

 1. postępowania w oparciu o wyniki kontroli:
  22 50 55 490, 22 50 55 539;
   
 2. postępowania w oparciu o wyniki z czynności sprawdzających:
  22 50 55 251, 22 50 55 734;
   
 3. postępowania związane z przeterminowanymi płatnościami z SODiR:
  22 50 55 538, 22 50 55 536;
   
 4. postępowania w sprawie zwrotu z tytułu niespełniania innych przesłanek:
  22 50 55 251, 22 50 55 539, 22 50 55 734, 22 50 55 490, 22 50 55 538.

Wydział ds. Zwrotu Środków – ZUS

Udzielanie informacji w zakresie:

 • postępowań wyjaśniających oraz administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków PFRON tytułem dofinansowań do wynagrodzeń pracowników  niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w związku z nieprawidłowościami w opłacaniu składek ZUS.

Telefony:

22 50 55 514, 22 50 55 127, 22 50 55 135, 22 50 55 488, 22 50 55 731, 22 50 55 666.