informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat nr 2 - Konkurs nr 24 – Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zadań zlecanych Przewiń do tłumaczenia na język migowy

na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął kolejną decyzję w sprawie udzielenia, w ramach następujących celów programowych, dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2016 roku wniosków zgłoszonych w dwudziestym czwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 38,5 punktów, do wysokości 90% kwot proponowanych przez komisję konkursową,
  2. celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 41 punktów, do wysokości 90% kwot proponowanych przez komisję konkursową,

Pozostałe wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną w ramach celu programowego 1 oraz celu programowego 2, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostają umieszczone na liście rezerwowej:

PFRON informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o podjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.

O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy” oraz „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

PFRON przypomina, że dopuszczona jest możliwość jedynie dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Umowy o zlecenie realizacji zadań uwzględniające niniejszą decyzję powinny zostać zawarte do końca 2015 roku wraz z wypłatą pierwszej transzy środków kwoty przyznanego dofinansowania, do dnia 31 grudnia 2015 r.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) spodziewane są w 2016 roku.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2015-12-17
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska