informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie dwunastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie z treścią ogłoszenia dwunastego konkursu:

 1. kalkulację przewidywanych kosztów projektu należy sporządzić w formie budżetu zadaniowego, w którym koszty powinny być odniesione do celów operacyjnych i form wsparcia. Szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu, który w przypadku:
  1. projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną” – wyznaczony został od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku (zgodnie z założeniami stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie),
  2. projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim” – wyznaczony został od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku (zgodnie z założeniami stanowiącymi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie). Dodatkowo, w ofercie należy zamieścić informacje dotyczące łącznej wysokości kosztów realizacji projektu w poszczególnych okresach finansowania projektu.
 2. warunkiem składania ofert przez uprawione podmioty jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) – w ofercie należy zamieścić informację od kiedy Oferent prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z krótkim opisem działań zrealizowanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 2 lat.
 3. warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez uprawnione podmioty jest między innymi posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na terenie całego kraju oraz działanie na terenie co najmniej 8 województw w ramach posiadanych struktur terenowych lub placówek. O ile aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego rejestru lub ewidencji) nie zawiera wykazu struktur terenowych lub placówek, w ofercie muszą zostać zamieszczone informacje pozwalające na weryfikację ww. warunku.

Jednocześnie PFRON wyjaśnia, iż użyte w rozdziale IX ogłoszenia o konkursie („Zasady realizacji projektu”) sformułowanie:

 1. „IPA” – oznacza Indywidualny Plan Aktywizacji,
 2. „kwalifikator” – oznacza kod numeryczny uściślający zakres funkcjonowania lub zakres lub wielkość niepełnosprawności w danej kategorii, albo stopień do którego dany czynnik środowiskowy stanowi ułatwienie lub ograniczenie (definicja Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia),
 3. „dziedzina” – oznacza praktyczne, znaczące zbiory funkcji fizjologicznych, struktur anatomicznych, czynności, zadań lub obszarów życia; dziedziny tworzą różne rozdziały i bloki tematyczne w obrębie każdego składnika klasyfikacji (definicja Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia);
 4. „kategorie” – oznacza klasy i podklasy w obrębie dziedziny danego składnika; są to jednostki klasyfikacji (definicja Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia); „składnik” oznacza element struktury ICF.
Data publikacji: 2013-01-10
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii