informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”.


Informacja dla Wnioskodawców, którzy w 2009 roku nie uczestniczyli w ramach modułu A programu „PARTNER III”:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie ze zmianami przyjętymi do Procedur realizacji programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” termin składania wniosków o zawarcie porozumienia ( pobierz ) przedłużony został do dnia 30października 2009 roku. Wnioski o zawarcie porozumienia należy składać:

  1. w przypadku organizacji pozarządowych o charakterze ponadlokalnym – w Biurze PFRON,
  2. w przypadku organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym – wOddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

Wnioskodawcy, którzy w 2009 roku zostaną przyjęci do uczestnictwa w ramach modułu A programu, składają wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu do dnia 15 stycznia 2010 roku ( pobierz ). Jednocześnie PFRON przypomina, iż adresatami programu „PARTNER III” są wyłącznie osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia iwyznania – działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności.


Informacja dla Wnioskodawców uczestniczących w 2009 roku w ramach programu „PARTNER III”: W związku z wprowadzeniem zmian do programu „PARTNER III – wsparcie zadań iprojektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” (uchwała nr 23/2009 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 16 września 2009r.) okres realizacji porozumień , zawartych w ramach ww. programu (przed dniem wejścia w życie uchwały nr23/2009 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 16września 2009r.), pomiędzy PFRON a osobami prawnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wRzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia iwyznania – może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2010 roku. Wnioskodawcy ubiegający się o przedłużenie okresu realizacji porozumienia składają aktualizację wniosku o zawarcie porozumienia ( pobierz ) najpóźniej do dnia 30października 2009 roku. W przypadku przedłużenia okresu realizacji porozumienia (poprzez zawarcie aneksu do porozumienia) – wniosek o dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu ( pobierz ) należy złożyć najpóźniej do dnia 15 grudnia 2009 roku.

Data publikacji: 2009-10-13
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder