informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 11 - uzupełnienie komunikatu z dnia 05 marca 2013 r.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05 marca 2013 r. ("KONKURS NR 11 – wyniki oceny merytorycznej wniosków") Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w przypadku wniosków, w których wartość podlegającego ocenie wskaźnika nakładu przekraczała wyznaczoną przez Zarząd PFRON (dla danego typu projektu) wartość wskaźnika bazowego, proponowana przez Komisję Konkursową kwota dofinansowania ulegała proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Wartość wskaźnika bazowego (dla danego typu projektów) ustalona została przez Zarząd PFRON na podstawie analizy wartości wskaźników nakładu w projektach tego samego typu, zgłoszonych w konkursie.

 

Wskaźnikiem nakładu podlegającym wskazanej wyżej analizie jest:

Typ projektu

Wykaz wskaźników nakładu podlegających ocenie

cel programowy 1

drugi wskaźnik nakładu: stosunek kwoty dofinansowania do liczby godzin udzielonego wsparcia

cel programowy 2 (bez zadania nr 4)

drugi wskaźnik nakładu: stosunek kwoty dofinansowania do liczby godzin udzielonego wsparcia

cel programowy 2 (zadanie nr 4)

wskaźnik nakładu: stosunek kwoty dofinansowania do liczby udzielonych porad

cel programowy 3 (zadanie nr 9)

drugi wskaźnik nakładu: stosunek wartości pierwszego wskaźnika nakładu do przeciętnej liczby dni udziału jednego beneficjenta ostatecznego (osoby niepełnosprawnej) w projekcie

cel programowy 3 (zadanie nr 12)

pierwszy wskaźnik nakładu: stosunek kwoty dofinansowania do liczby arkuszy wydawniczych

cel programowy 4 (zadanie nr 3)

drugi wskaźnik nakładu: stosunek kwoty dofinansowania do iloczynu liczby uczestników projektu i liczby godzin szkolenia, kursu lub warsztatu przypadających na jednego uczestnika projektu

cel programowy 4 (zadanie nr 7)

drugi wskaźnik nakładu: stosunek kwoty dofinansowania do iloczynu liczby szkolonych psów i liczby godzin szkolenia przypadających na jednego szkolonego psa przewodnika

Wartości wskaźników bazowych, obowiązujące podczas oceny merytorycznej wniosków złożonych w jedenastym konkursie o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (...):

  1. cel programowy 1, projekty dotyczące zadań, o których mowa w § 1 pkt 2 i/lub pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, zwanego dalej „rozporządzeniem” – wartość wskaźnika bazowego = 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),
  2. cel programowy 2, projekty dotyczące zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub pkt 5 rozporządzenia – wartość wskaźnika bazowego = 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych),
  3. cel programowy 2, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia – wartość wskaźnika bazowego = 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych),
  4. cel programowy 3 projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia – wartość wskaźnika bazowego = 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),
  5. cel programowy 3 projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia – wartość wskaźnika bazowego = 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych),
  6. cel programowy 4, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia – wartość wskaźnika bazowego = 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),
  7. cel programowy 4, projekty dotyczące zadania, o którym mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia – wartość wskaźnika bazowego = 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),

W przypadku projektów dotyczących:

  1. celu programowego 1, w których planowane jest zatrudnienie osób niewidomych, głuchoniewidomych, z autyzmem, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo – wartość wskaźnika bazowego ulega zwiększeniu o 20%,
  2. celu programowego 2, w których planowane jest prowadzenie rehabilitacji osób niewidomych, głuchoniewidomych, z autyzmem, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo – wartość wskaźnika bazowego ulega zwiększeniu o 20%,
  3. Celu programowego 3, obejmujących zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 12 rozporządzenia, w których całość lub cześć nakładu publikowana jest pismem Braille`a – wartość wskaźnika bazowego ulega zwiększeniu o 20%.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku przyznania dofinansowania, ostateczna kwota projektu (w tym wysokość kwoty wymaganego wkładu własnego) ustalona zostanie na etapie aktualizacji wniosku, przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań.

Data publikacji: 2013-03-06
Wydział Realizacji Programów
Autor: Paweł Woźniak

Inne aktualności z tej kategorii