informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 11 – wyniki oceny merytorycznej wniosków.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w jedenastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z alokacją środków konkursu na poszczególne cele programowe, w przypadku projektów pozytywnie ocenionych, ustalona jest odrębna lista rankingowa dla każdego celu programowego.

Wyniki pozytywnej oceny merytorycznej:

 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 1: „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy” ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 3: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 4: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” ( pobierz )

Wyniki negatywnej oceny merytorycznej:

 • lista rankingowa projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 1: „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy” ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 3: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 4: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” ( pobierz )

W Generatorze Wniosków zostanie dodany plik „Karta Oceny Merytorycznej”, który umożliwi Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków.

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

Zgodnie z zapisami rozdziału VIII „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” :

„4. Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider – w przypadku wniosku wspólnego), może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od wyników oceny merytorycznej wniosku. 4a. Odwołanie od wyników oceny merytorycznej należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 7 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny merytorycznej (tzn. ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej www.pfron.org.pl ). 4b. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). 4c. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 4, w odniesieniu do wniosku ocenionego pozytywnie przez komisję konkursową, powoduje zwolnienie miejsca zajmowanego przez ten wniosek na liście rankingowej (wnioski znajdujące się poniżej tego wniosku zostają przesunięte w górę listy).”

W związku z powyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider – w przypadku wniosku wspólnego) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 14 marca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego):

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 11”

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku (podany na liście rankingowej „nr poza”) oraz tytuł projektu. PFRON informuje, że ponowna ocena merytoryczna wniosku przez komisję konkursową może skutkować:

 • przyznaniem takiej samej liczby punktów, jak podczas pierwszej oceny merytorycznej wniosku,
 • zmianą punktacji wniosku, tj. obniżeniem lub podwyższeniem liczby przyznanych punktów, w porównaniu z pierwszą oceną merytoryczną wniosku (skutkiem obniżenia punktacji może być również zmiana statusu wniosku – wnioski które poprzednio uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, mogą uzyskać ocenę negatywną),
 • zaproponowaniem przez komisję konkursową takiej samej kwoty projektu, jak podczas pierwszej oceny merytorycznej wniosku – dotyczy wniosków, które poprzednio zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym,
 • zmianą proponowanej kwoty projektu (zmniejszeniem lub zwiększeniem proponowanej kwoty) w porównaniu z pierwszą oceną merytoryczną wniosku – dotyczy wniosków, które poprzednio zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym.

Informujemy, że publikowane listy rankingowe zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości zostanie podana w kolejnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

Data publikacji: 2013-03-05
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii