informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 11 - wyniki odwołań od negatywnej oceny formalnej wniosków.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd FFRON rozpatrzył odwołania od negatywnej weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Listy zostały zapisane w formacie PDF. Aplikację niezbędną do odczytu wyżej wymienionych list można pobrać ze strony http://www.adobe.com/pl

Jeżeli zgodnie z pozytywnie rozpatrzonym odwołaniem, konieczne jest naniesienie zmian (poprawek lub uzupełnień) w treści wniosku – zmiany te mogą być dokonywane jedynie poprzez aplikację Generator Wniosków, po uruchomieniu opcji aktualizacji wniosku. W przypadku wprowadzenia przez Wnioskodawcę we wniosku zmian wykraczających poza wskazany zakres, Fundusz zastrzega sobie możliwość negatywnej weryfikacji wniosku. Wnioskodawcy, których wnioski zostały odblokowane, są zobowiązani do dokonania korekty wniosków w terminie 3 dni roboczych od daty ukazania się wyników rozpatrzenia odwołań na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Po dokonaniu korekty należy wydrukować zaktualizowany wniosek i podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami i opatrzone pieczęcią imienną.

Za datę złożenia korekty uważa się datę formalnego potwierdzenia jej złożenia w Biurze PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, a w przypadku korekt wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego negatywną weryfikację.

Data publikacji: 2013-04-02
Wydział Realizacji Programów
Autor: Mirosława Siwek

Inne aktualności z tej kategorii