informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 13 - zakończenie oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach trzynastego konkursu z dnia 20 września 2013 r.

Wyniki oceny formalnej wniosków w podziale na projekty zweryfikowane pozytywnie inegatywnie:

W przypadku negatywnej oceny formalnej wniosku zamieszczone zostało uzasadnienie, z tym że dla Wnioskodawców wykluczonych z udziału w konkursie na podstawie zapisów rozdziału V. „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, pismo zawierające szczegółowe uzasadnienie zostanie zamieszczone w Generatorze Wniosków.

Kryteria oceny formalnej określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON.

Odwołanie Wnioskodawca może złożyć do PFRON w ciągu 3 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej: www.pfron.org.pl , na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 13”

Termin na złożenie odwołania mija w dniu 27 listopada 2013 r. (środa); decyduje data stempla pocztowego.

Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej.

Listy zostały zapisane w formacie PDF; aplikację umożliwiającą odczytanie pliku PDF, można pobrać ze strony http://www.adobe.com/pl .

Data publikacji: 2013-11-22
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii