informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 24 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym Przewiń do tłumaczenia na język migowy

KONKURS NR 24 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

PFRON informuje o kolejnej decyzji Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2016 roku wniosków zgłoszonych w dwudziestym czwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wysokości 90% kwot proponowanych przez komisję konkursową uzyskały projekty z list rezerwowych:

  • w celu programowym 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, które uzyskały ocenę co najmniej 34 pkt,
  • w celu programowym 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę co najmniej 34,5 pkt,
  • w celu programowym 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, które uzyskały ocenę co najmniej 35 pkt,
  • cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług, które uzyskały ocenę co najmniej 36 pkt,
  • cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę co najmniej 41,5 pkt.

Wykaz wniosków dofinansowanych w 2016 r. w ujęciu narastającym:

Listy rezerwowe:

Podjęte decyzje skutkują zwiększeniem planowanej wysokości środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach przedmiotowego konkursu z kwoty 50.000.000,00 zł do kwoty 87.880.980,24 zł.

Alokacja środków na poszczególne cel programowe w dwudziestym czwartym konkursie:

 

Cel

Planowana alokacja środków (%)

Planowana kwota alokacji środków (w zł)

Suma udzielonych dofinansowań narastająco (w zł)

Udzielone dofinansowania - alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

5 733 164,93

6,52%

Cel 2

65%

32 500 000,00

50 532 867,00

57,50%

Cel 3

15%

7 500 000,00

20 726 866,67

23,59%

Cel 4

8%

4 000 000,00

8 515 892,83

9,69%

Cel 5

5%

2 500 000,00

2 372 188,81

2,70%

ogółem

100%

50 000 000,00

87 880 980,24

100%

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, w tym tryb postępowania w związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej, znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla poszczególnych celów programowych.

Dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.

 

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2016-05-06
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska